Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy trẻ 25 - 36 tháng nhận biết tập nói

Giáo dục mầm non là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, Điều 23 mục 1 chương 2 Luật giáo dục có chỉ rõ “nội dung giáo dục mầm non là phải bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hoà giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục giúp trẻ em phát triển cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với người lớn , bạn bè,…thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi học Điều 24 có quy định “chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non, cụ thể hoá các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng độ tuổi, quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ  
" Trẻ em như búp trên cành  
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan"  
Con người lớn hay nhỏ, muốn xinh tồn cần phải ăn, ngủ và làm việc. vậy  
giáo dục mầm non là giai đoạn đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nếu  
làm tốt việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ thời thơ ấu nhằm tạo ra cơ sở  
quan trọng của con người việt nam mới, người lao động làm chủ tập thể, phát  
triển toàn diện nhân cách.  
Vậy việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu  
trong suốt quá trình phát triển của trẻ.Việc phát triển ngôn ngữ đối với trẻ 25 - 36  
tháng, nếu cứ thực hiện theo phương pháp trước kia đã thực hiện thì sẽ  
không đưa lại hiệu quả cao, tính chủ động tích cực sẽ không phát huy được khả  
năng sáng tạo, đồng thời kết quả về mặt trí tuệ của trẻ sẽ thấp, trẻ sẽ phát triển  
một cách thụ động.Vì vậy chỉ đổi mới hình thức tổ chức thì mới tạo ra được  
môi trường hoạt động tốt tạo ra những cơ hội tốt cho trẻ phát huy khả năng  
sáng tạo một cách toàn diện. Trẻ mầm non nói chung và trẻ nhà trẻ nói riêng đặc  
biệt trẻ 25 - 36 tháng tuổi. Nếu tạo điều kiện cho trẻ hoạt động dưới hình  
thức thông qua hoạt động hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi thì việc phát triển ngôn  
ngữ lời nói cho trẻ sẽ được kết quả cao hơn.  
Mặt khác phát âm đúng sẽ góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng việt giữ  
gìn giá trị văn hóa của dân tộc việt nam.  
Bên cạnh đó trcòn dùng ngôn ngữ để thể hiện tình cảm, khát vọng mong  
muốn của mình để người khác hiểu được. Đồng thời ngôn ngữ còn là phương  
tiện giáo dục tình cảm, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ cho trẻ. Nếu ngôn  
ngữ của trphát triển chậm, sẽ kìm hãm sự phát triển toàn diện của trẻ.  
Tuy nhiên trong thực tế của lứa tuổi 25 - 36 tháng mọi bước đầu biết sử  
dụng ngôn ngữ để giao tiếp, đặc điểm phát triển ngôn ngữ còn rất hạn chế do  
kinh nghiệm sống của trẻ chưa nhiều phạm vi tiếp xúc còn hạn hẹp, vốn từ  
của trẻ còn nghèo nàn, nhưng nhu cầu tiếp xúc, giao tiếp và khám phá thế giới  
1
xung quanh của trẻ thì rất cao. Vì vậy mà nhu cầu phát triển ngôn ngữ cho trẻ là  
rất cần thiết và quan trọng .  
Bản thân tôi là một giáo viên được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo  
dục trẻ. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm nhận thức đầy đủ về vị trí và tầm  
quan trọng của môn học này. Tôi luôn trăn trở suy nghĩ tìm ra những giải pháp,  
biện pháp tối ưu nhất để trẻ được tiếp thu một cách có hiệu quả đáp ứng được  
yêu cầu giáo dục hiện nay, chính vậy tôi chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm  
day trẻ 25 - 36 tháng . Nhận biết tập nói ”.Để làm đề tài nghiên cứu.  
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  
I. CƠ SỞ LUẬN  
Giáo dục mầm non là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, Điều 23  
mục 1 chương 2 Luật giáo dục chỉ “nội dung giáo dục mầm non là phải bảo  
đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hoà giữa nuôi dưỡng,  
chăm sóc và giáo dục giúp trẻ em phát triển cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn biết  
kính trọng, yêu mến, lễ phép với người lớn , bạn bè,…thật thà, mạnh dạn, hồn  
nhiên yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi học Điều 24 có quy định “chương  
trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non, cụ thể hoá các yêu  
cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng độ tuổi, quy định việc tổ  
chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí  
tuệ, thẩm mĩ hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm  
non.  
Trong giáo dục hiện nay muốn thực hiện tốt mục tiêu và nội dung trên đòi  
hỏi mỗi giáo viên mầm non nghiên cứu học tập để nâng cao chất lượng chăm  
sóc, giáo dục ở từng độ tuổi.  
Qua thực tiễn giảng dạy chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở lớp nhóm từ  
năm 2012 - 2013 đến nay cùng với sự đổi mới của giáo dục mầm non tôi nhận  
thấy rằng việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở từng độ tuổi hết  
sức cần thiết. Việc nâng cao tạo ra chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở từng độ  
tuổi đòi hỏi người giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ phải thật sự am hiểu  
chương trình, phương pháp giáo dục mầm non mang tính quốc gia. Cơ sở vật  
2
chất, trang thiết bị sự linh động trong việc tổ chức các sinh hoạt cho trẻ, bố trí  
thời gian hợp sự nhạy bén yêu nghề, mến trẻ hiểu được tâm sinh lý của trẻ ở  
từng độ tuổi của mỗi giáo viên là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của  
việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục ở từng độ tuổi.  
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ  
Năm học 2012 – 2013 Tôi được nhà trường, Ban giám hiệu phân công dạy trẻ  
25- 36 tháng. Tôi thấy những thuận lợi và khó khăn sau:  
1. Thuận lợi.  
- Được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng Giáo dục sự quan tâm  
tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất của Ban giám hiệu nhà trường.  
- Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, cũng  
như chỉ đạo chuyên môn.  
- Môi trường để trẻ hoạt động thoáng mát sạch sẽ đủ phòng học riêng  
cho từng nhóm từng độ tuổi.  
- Các cháu ăn bán trú 100%  
- Phụ huynh luôn tin tưởng kết hợp với giáo viên để thống nhất sự chăm  
sóc giáo dục trẻ được tốt.  
- Bản thân tôi tâm huyết yêu nghề mến trẻ.  
2. Khó khăn  
- Lớp học nhiều thành phần gia đình khác nhau phần đông bố mẹ buôn  
bán ở chợ, một số gia đình không có công ăn việc làm, một số bố mẹ đi  
làm xa ở với ông bà.  
- Một số gia đình thì nuông chiều con.  
- Các cháu phần đông mới ra lớp cho nên chưa có thói quen tập thể hay nói  
tự do, phát âm chưa chính xác trẻ còn nói ngọng, còn rụt rè hay khóc.  
- Đồ dùng phục vụ cho từng tiết dạy còn thiếu chưa đủ để đáp ứng được sự  
đổi mới của môn học. vậy ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ.  
3. Kết quả khảo sát đầu năm  
3
Nhận biết tập nói là một trong những nội dung mà chương trình đã từ  
trước quyết định một phần lớn đến chất lượng của các môn học khác.Do vậy  
ngay từ đầu năm học khi sĩ số lớp đã ổn định tôi tiến hành khảo sát khả năng của  
từng trẻ để tìm ra biện pháp giúp trẻ làm quen với môn học Nhận biết tập nói”  
đạt kết quả.  
Tổng số trẻ  
Tốt  
Khá  
Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ %  
40 14 47  
Trung bình  
Số trẻ Tỷ lệ %  
Số trẻ  
30  
4
13  
12  
Với kết quả khảo sát như trên tôi nhận thấy phát triển lời nói cho trẻ là  
một trong những vấn người giáo viên phải chú trọng. thế tôi luôn trăn trở  
làm thế nào ra những biện pháp hữu hiệu để giờ học của trẻ đạt kết quả tốt.  
III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Các giải pháp thực hiện  
một giáo viên mầm non người trực tiếp giảng dạy cho trẻ 25 – 36  
tháng, bản thân tôi thấy việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ rất cần thiết và quan  
trọng, xong kết quả phát triển ngôn ngữ của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu  
tố nhiều các môn học như thơ truyện, nhận biết tập nói. Vì vậy tôi đã nghiên  
cứu đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lựơng hiệu quả của giờ dạy  
nhận biết tập nói cụ thể như sau:  
1.1. Cho trẻ được tiếp xúc với các hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.  
1.2. phải sử dụng đồ dùng trực quan( vật thật) đồ chơi, đồ dùng tranh  
mẫu hấp dẫn để thu hút sự chú ý của trẻ.  
1.3.Thực hiện giờ dạy cần sử dụng các thủ thuật linh hoạt lồng ghép  
các môn học khác như: bài thơ, câu đố….  
1.4. Trong quá trình dạy trẻ phải linh hoạt sáng tạo và thay đổi hình  
thức nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.  
1.5. Cô chú ý quan tâm bồi dưỡng từng đối tượng trẻ ở mọi lúc mọi nơi, tạo  
môi trường phát triển lời nói cho trẻ.  
4
1.6. Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong công tác  
giáo dục phát triển lời nói cho trẻ.  
2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện  
2.1. Tìm hiểu đối tượng.  
Đối với tuổi mầm non trẻ rất hiếu động tư duy của trẻ duy cụ thể việc  
Học bằng chơi chơi học” bởi thế giới xung quanh trẻ cái gì cũng mới  
lạ, trẻ thích tìm tòi, khám phá những sự vật hiện tượng xung quanh. Trẻ thường  
hỏi các câu hỏi : Tại sao ? Như thế nào ? Nhưng cũng còn một số cháu nhút nhát,  
ít nói, sợ hãi khi lên trả lời câu hỏi.  
dụ : Cháu Thanh Hà, Tiến Đạt,Đình Lộc…  
vậy phải chú ý đến từng đặc điểm cá nhân của trẻ, năm bắt được đặc  
điểm cá nhân của từng cháu, để những biện pháp giáo dục tốt hơn.  
2.2. Chuẩn bị trên tiết học .  
Việc chuẩn bị cho tiết học đóng vai trò hết sức quan trọng giúp năng cao  
kết quả học. vậy tôi phải xác định được mục đích, yêu cầu của bài dạy một  
việc bắt buộc đối với mỗi giáo viên, tôi luôn nghiên cứu kĩ giáo án thì mới vận  
dụng các phương pháp, biện pháp giảng dạy một cách linh hoạt, logics.  
Ngoài việc tôi phải chuẩn bị giáo án càng ra tôi còn cần phải chuẩn bị  
đồ dùng, tranh ảnh vật thật, mô hình sinh động, hấp dẫn, mới lạ.  
dụ : Dạy trẻ nhận biết Quả na , quả xoài ”.  
Tôi chuẩn bị quả thật, quả có màu sắc rõ ràng, tranh quả, tranh lô tô. Điều  
quan trọng nữa để giờ học đạt kết quả cao đó phải rèn luyện cho trẻ nề nếp  
thói quen trong học tập.  
Ngoài sự chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, đẹp trong tiết dạy cần áp dụng linh hoạt,  
sáng tạo thay đổi hình thức dạy, lồng ghép các hoạt động để thu hút trẻ tập trung  
chú ý.  
dụ : Khi cho trẻ nhận biết tập nói.  
Đề tài : Hoa sen, Hoa đồng tiền.  
5
Tôi cho trẻ quan sát vườn hoa thật bằng những bông hoa tôi đã chuẩn bđược  
tạo ra như một vườn hoa.  
Tôi hỏi trẻ : Các con thấy trong vườn hoa có những loài hoa gì ? trẻ kể tên các  
loại hoa.  
Các con thấy hoa sen như thế nào ? ( Rất đẹp )  
- Bông hoa này có màu gì ? ( Màu đỏ, vàng )  
- Khi ngửi hoa các con thấy như thế nào ? ( Mùi thơm )  
- Cánh hoa như thế nào ? ( Nhẵn )  
Với cách tổ chức như vậy tôi thấy trẻ hứng thú, tích cực tham gia học tập,  
duy của trẻ phát triển tốt đồng thời ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển hiệu  
quả hơn, trẻ biết diễn đạt sự hiểu biết của mình, ý nghĩa của mình một cách mạch  
lạc hơn, vốn từ của trẻ cũng được tăng rệt.  
2.3. Dạy trẻ trên tiết học chính.  
Trong lớp học tôi chia trẻ thành từng tổ, trong từng tổ có các cháu tiếp thu  
bài khác nhau : giỏi có, khá có, trung bình có. Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25  
– 36 tháng đạt kết quả cao tôi luôn tìm ra những cách dạy hay để gây hứng thú  
cho trẻ.  
dụ : Dạy trẻ nhận biết tập nói “ Con chó, con mèo ”  
Chủ đề : Những con vật nuôi trong gia đình có 4 chân đẻ con.  
Với tiết nhận biết tập nói này, tôi làm mô hình một trang trại có các con  
vật như : Chó, mèo… sinh động hấp dẫn. Tôi để trẻ quan sát nhận xét, gọi tên  
những con vật trẻ thấy trong mô hình, sau đó cho trẻ về chỗ ngồi ổn định, tôi  
giả làm tiếng kêu hỏi trẻ ; Đấy tiếng kêu con gì ?. Sau đó đưa mô hình con chó  
ra cho trẻ quan sát, nhận xét, gọi tên các bộ phận của con chó. Với cách giới  
thiệu như vậy, tôi thấy các cháu hứng thú học. Không phải tiết nhận biết tập nói  
tôi cũng làm như vậy . Mà tôi thường xuyên thay đổi dựa vào nội dung bài nhận  
biết tập nói để tìm cách giới thiệu hay nhất để tạo được sự hứng thú trẻ vào tiết  
học xong tôi tiến hành đi sâu vào phần chính của bài đó nhận biết tập nói, rèn  
cho trẻ phát âm đúng.  
6
Qua thời gian tiếp xúc với trẻ tôi nắm được khả năng phát âm của trẻ ở lứa  
tuổi nhà trẻ phát âm sai sót nhiều.  
dụ : Cháu Sơn thường phát âm.  
“Quả na ” đọc là “ Quả a ”  
Quả xoài” đọc là “ Quả oài ”  
hạt xoài ” đọc là “ ạt oài ”  
Đối với những trẻ phát âm sai, ngay giờ học đó tôi đã chú ý sửa sai cho  
trẻ. Tôi nói trước lời, chậm cho trẻ phát âm theo. Ngoài ra tôi còn gọi trẻ phát  
âm đúng, rõ ràng đứng lên phát âm trước cho cả lớp nghe, sau đó động viên,  
khuyến khích trẻ phát âm chưa đúng. Khi gọi trẻ lên phát âm tôi luôn động viên,  
khuyến khích trẻ phát âm đúng, rõ ràng như các bạn.  
Đến khi kết thúc tiết học tôi tiếp tục sử dụng các biện pháp tích hợp, múa  
hát đọc thơ, trò chơi…Để củng cố nội dung bài mà trẻ vừa được học, nắm vững  
phương pháp của giờ nhận biết tập nói với mục đích là phát triển ngôn ngữ cho  
trẻ, mở rộng hiểu biết về môi trường xung quanh. Thông qua quá trình nhận biết  
đã thúc đẩy sự phát triển các giác quan và sự phát triển chú ý có chủ định cho trẻ.  
Để giờ dạy tốt trước hết phải rèn luyện cho trẻ nề nếp trong học tập đó là  
cơ sở ban đầu hỗ trcho giờ dạy đạt hiệu quả cao.  
2.4. Dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi:  
Tạo điều kiện môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Như chúng ta đã  
biết mỗi trẻ đều khả năng tiếp thu lĩnh hội kiến thức khác nhau, trẻ tiếp thu  
rất chậm. thế không những trong các tiết học, trong các hoạt động chung, hoạt  
động góc. Hoạt động ngoài trời, chơi tự do…Tôi thường đưa ra các câu hỏi để  
bồi dưỡng thêm cho từng trẻ ở mọi lúc mọi nơi, tôi luôn chú ý đến đặc điểm cá  
nhân của từng cháu, đặc biệt những trẻ tiếp thu còn chậm, chưa mạnh dạn, rụt  
rè, ít nói, nói ngọng, nói lắp. Khi dạo chơi ngoài trời lúc ôn luyện buổi chiều  
hoặc trong các giờ đón trẻ trả trẻ tôi thường xuyên đặt ra các câu hỏi để khuyến  
khích trẻ trả lời.  
dụ:  
7
+ Đây là cái gì?  
+ Được làm bằng gì?  
+ Có đẹp không?  
+ Các con có thích không?  
Khi trẻ trả lời tôi uốn nắn sửa sai cho trẻ từng từ, từng câu hoặc nhắc lại để  
trẻ nhớ. Từ đó trẻ thể mạnh dạn hơn, biết trả lời các câu hỏi của cô, biết sử  
dụng ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩ của mình. Từ đó đã giúp cho ngôn ngữ của trẻ  
phát triển tốt.  
Tạo môi trường để phát triển lời nói: Mỗi nhóm lớp đều có trang trí xắp xếp  
các góc hoạt riêng, các biểu bảng được treo trong lớp, không trang trí cố định mà  
trang trí theo chủ điểm.  
2.5. Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh  
Ngoài việc củng cố kiến thức thông qua các môn học Nhận biết tập nói ”  
thì việc trao đổi với phụ huynh để thống nhất chương trình, phương pháp dạy trẻ  
việc làm cần thiết và quan trọng. Phối kết hợp với phụ huynh có ý nghĩa quan  
trọng và có nhiệm vụ thiết thực của từng nhóm lớp trong trường mầm non góp  
phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ. thế vào đầu năm học tôi có  
kế hoạch họp phụ huynh để thông báo về nội dung chương trình của bộ môn và  
trao đổi về tình hình học tập ở lớp và tính cách của từng trẻ.  
dụ : Cháu Thùy Linh tham gia vào các hoạt động rất tích cực và nhanh  
nhẹn, mạnh dạn trong giờ học.  
Những giờ phụ huynh đón trẻ, hay qua bảng tuyên truyền những điều phụ  
huynh cần biết tôi tuyên truyền cho phụ huynh biết những nội dung cần phát  
triển ngôn ngữ cho trẻ trong tuần, trong tháng.  
Tôi hướng dẫn phụ huynh biết cách dạy trẻ nhận biết tập nói, phụ huynh  
thể dạy trẻ nhận biết tập nói bất cứ ở lúc nào ở đâu.  
Khi dạy trẻ nhận biết tập nói phụ huynh cần lưu ý. Nên dạy trẻ nhận biết  
tất cả các sự vật xung quanh trẻ gần gũi phù hợp với trẻ.  
8
Khi nhận biết tập nói thì phải tiến hành từ tổng quát đến chi tiết, nhận biết  
tên gọi trước rồi đến các đặc điểm nổi bật của các sự vật hiện tượng đó.  
dụ : Nhận biết tập nói “ Ô tô và xe máy ”  
đưa mô hình cho trẻ quan sát và gọi tên rồi đến các đặc điểm nổi bật của xe ô  
tô, xe máy.  
Dạy trẻ nói các từ chỉ màu sắc, cấu tạo, công dụng.......Khi trẻ nói phải dạy  
cho trẻ nói đủ câu, không nói câu cụt, không nói ngọng, không nói lắp và không  
nói tiếng địa phương. Dạy trẻ cách diễn đạt câu sao cho rõ ràng, mạch lạc biểu  
cảm.  
Ngoài ra bố mẹ thể hát các làn điệu dân ca đọc thơ, kể chuyện, đọc  
chuyện cho trẻ nghe. Điều đó cũng tăng thêm các biểu tượng về thế xung quanh  
và làm giàu vốn từ cho trẻ.  
Từ đây tôi thấy rằng nếu công tác phối kết hợp giữa gia đình và nhà  
trường tốt thì vấn đề giáo dục trẻ sẽ đạt kết quả cao từ công tác này nhà trường  
và gia đình cũng thể bổ sung cho nhau những mặt mạnh mặt yếu của trẻ để  
cùng nhau có biện pháp giáo dục tốt hơn.  
IV. KIỂM NGHIỆM  
* Kết quả đạt được  
Qua thực tiễn nghiên cứu đề tài “ Một số kinh nghiệm dạy trẻ 25 – 36  
tháng Nhận biết tập nói ”.Sau gần một năm áp dụng một số biện pháp trên để dạy  
trẻ tôi thấy trẻ hứng thú học, nhận biết được đặc điểm của từng sự vật, trả lời đủ  
câu rõ ràng các câu hỏi, nhận biết môi trường sống, một số đồ vật gần gũi xung  
quanh trẻ thể hiện qua quá trình khảo sát đánh giá khả năng học môn “ Nhận  
biết tập nói ” của trẻ chất lượng giờ học đã được nâng lên rõ rệt, so với kết quả  
ban đầu trẻ mới đến lớp, ngôn ngữ của trẻ chưa rõ ràng nói còn ngọng trẻ nói  
được một từ nhưng đến nay trẻ đã nói được nhiều từ, nói rõ ràng mạch lạc vốn  
từ của trẻ phong phú hơn.  
9
Sau khi tôi áp dụng một số biện pháp mới thay đổi hình thức dạy cho trẻ ở lớp  
tôi phụ trách tôi thấy trẻ hứng thú tham gia, tích cực vào các giờ học, đặc biệt là  
giờ Nhận biết tập nói ” Kết quả khảo sát cuối năm cho thấy :  
Tổng số trẻ  
Tốt  
Khá  
Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ %  
57 16  
Trung bình  
Số trẻ Tỷ lệ %  
Số trẻ  
30  
8
27  
17  
5
C. KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT  
I. Kết luận  
Chính vì vậy mà nghành học mầm non luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc  
giáo dục trẻ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt nền tảng cho sự nghiệp giáo  
dục chung. Việc dạy cho trẻ làm quen với tác phẩm văn nhằm hình thành cho trẻ  
những cơ sở đầu tiên cho giáo dục nhân cách và phát triển toàn diện nhiệm vụ  
hết sức khó khăn luôn được đặt hàng đầu. thế chúng ta phải biết kết hợp tốt và  
chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc nuôi dạy các cháu theo kiến  
thức khoa học. thể nói rằng những điều trẻ bắt đầu được tiếp cận ở độ tuổi  
này đều ảnh hưởng lâu dài đến việc hình thành toàn bộ nhân cách của trẻ sau  
này.  
II. Bài học kinh nghiệm  
Qua các giải pháp, biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ về mọi hoạt động của  
trẻ nói chung và dạy trẻ môn “ Nhận biết tập nói” nói riêng tôi đã rút ra được bài  
học kinh nghiệm như sau.  
- Cô phải người mẫu mực yêu nghề, mến trẻ, kiên trì. Nắm chắc được  
tâm lý của từng trẻ để kịp thời uốn nắn dạy trẻ ngay từ ban đầu.  
- Luôn linh hoạt sáng tạo sử dụng nhiều hình thức dạy học để thu hút trẻ  
vào giờ học cũng như vui chơi.  
- Sử dụng đồ dùng, hệ thống câu hỏi phù hợp gần gũi với trẻ chuẩn bị đồ  
dùng đồ chơi phải đẹp đa dạng có tính hấp dẫn lôi cuốn trẻ.  
10  

Tải về để xem bản đầy đủ

doc 20 trang huongnguyen 13/04/2024 170
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy trẻ 25 - 36 tháng nhận biết tập nói", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_day_tre_25_36_thang.doc